Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Ölçeği (WAIS)

“Wechsler Adult Intelligence Scale (Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği)” kelimelerinin ilk

harfleri ile sembolleştirilen WAIS ortaya çıkarılmıştır.

16-94 yaş arasındaki yetişkinlerin entelektüel yapı ve gelişimleri

hakkında ölçme ve değerlendirme yapmak amaçlanmaktadır.

 

Zekâyı sözel, performans ve total olmak üzere 3 aşamada değerlendirme

olanağı veren test; sözel bölümde genel bilgi, muhakeme, aritmetik,

benzerlikler, rakam tekrarı/sayı dizisi alt testlerini içermektedir. Performans bölümünde

ise resim tamamlama, küplerle desen, resim düzenleme, parça birleştirme

ve şifre alt testlerini içermektedir.

 

 

Tüm uygulamalar bittikten sonra, her bir alt testin

ham puanı belirlenir ve her bir ham puan standart puana çevrilir. Ardından bireyin

yaşına uygun şekilde “sözel standart puan toplamı” sözel IQ’ya, “performans

standart puan toplamı” performans IQ’ya dönüştürülür. Sözel ve performans standart

puanların toplamı ise total IQ’nun hesaplanabilmesine olanak sağlar. Bu veriler

ışığında raporlama yapılır.

ALT TESTLERIN TANITIMI

 

  1. Genel Bilgi Alt Testi
  2. Muhakeme Alt Testi
  3. Aritmetik Alt Testi
  4. Benzerlikler Alt Testi
  5. Sayı Dizisi Alt Testi/Rakam Tekrarı
  6. Resim Tamamlama Alt Testi
  7. Küplerle Desen Alt Testi
  8. Resim Düzenleme Alt Testi
  9. Parça Birleştirme Alt Testi
  10. Şifre Alt Testi

Wais Zeka Testi Eğitimi

wais-2016-genel

EĞİTİMİN AMACI: WAIS zeka testini uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği, yetkinliği ve ehliyeti

EĞİTİMİN TANITIMI: Klinikte yaygın bir kullanımı olan ve 16 yaş üzerindeki bireylere uygulanan WAIS testi bireylerin zeka bölümünü yani IQ puanını ortaya çıkarır. Test; 5 sözel, 5 performans olmak üzere 10 alt testten oluşmaktadır. Test sonucunda bireyin sözel, performans ve genel olmak üzere üç zeka bölümü yani üç IQ puanı elde edilir.

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitimin ilk modülünde alt testlerin tanıtımı, anlatılması, nasıl yapıldığı, nasıl raporlandığı bilgileri aktarılacak daha sonra raporlama örnekleri gösterilecektir. Eğitimin ikinci modülünde katılımcıların yapacakları uygulamaların süpervizyonunun ardından belgeleri verilecektir.
EĞİTİMİN TARİHİ: Lütfen Arayınız..

EĞİTİMCİ:  Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Uygulayıcı Sertifikası – Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği onaylı

EĞİTİM ÜCRETİ: Lütfen Arayınız.

EĞİTİM MATERYALİ: 250 TL, materyaller orjinaldir.

EĞİTİME NASIL KATILABİLİRSİNİZ: 0216 481 70 70’i veya 0555 600 60 26’i arayarak veya aşağıdaki Kayıt Ol butonuna basarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimle ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki form üzerinden sorabilirsiniz.

Başvuru Formu