Yakındaki Eğitimler

Klinik Psikoloji Enstitüsü Uzman Yazıları

Uzmanlar Tarafından Verilen Sertifikalı Eğitimler

EĞİTİMLERİMİZ

Rorschach Testi

Stanford-Binet Testi

Dernek Onaylı Sertifika
Bütün Eğitimler Klinik Psikoloji Enstitüsü Tarafından Onaylıdır.
UYGULAMAYA YÖNELİK EĞİTİMLER
Eğitimler uygulamaya yönelik dizayn edilmiştir.
BİREBİR İLGİ
10-15 kişilik sınıflarda gerçekleştirilen eğitimlerde her öğrenciye birebir ilgi gösterilir ve uygulama şansı tanınır.

KLİNİK PSİKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Sürekli Psikoloji Eğitimleri

Klinik Psikoloji Enstitüsü 2012 yılından 250’yi aşkın eğitim düzenlemiş. 1000 üzerinde mezun vermiştir.

Yrd. Doç. Dr. Elif Güneri önderliğinde bir çok psikometrik ölçme ve değerlendirme eğitimleri ile psikoterapötik ve danışmanlık sürecine ilişkin eğitim düzenlemiştir.

Son Yazılar

Klinik Psikoloji Enstitüsü Uzman Yazıları

Klinik Psikoloji Enstitüsü Test Materyalleri

Psikoloji Marketi