fbpx

Klinik Ölçek ve Bataryalar Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:  114adet klinik ölçek ve bataryanın uygulama, değerlendirme ve raporlama yeterliliği ve  yetkinliği

EĞİTİMİN TANITIMI: Ülkemizde klinikte, eğitimde, danışmanlıkta, psikoterapide, psikiyatri ve nörolojide, psikolojide, okul öncesinde ve diğer tüm ruh sağlığı alanlarında sıklıkla kullanılan 114 adet klinik ölçek ve bataryanın ( Beck Depresyon Ölçeği, Buss- Peryy Agresyon Ölçeği, Mizaç ve Karakter Envanteri, Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantı Ölçeği vs..) katılımcılara 4 modül halinde sunulacağı eğitimde; ölçek ve bataryaların envanteri, uygulaması, değerlendirilmesi, kesme puanları, rapor ve yorumlamasının öğretilecektir. Ayrıca bilimsel çalışmalarda ihtiyaç duyulan ölçek ve bataryaların tek pakette bulunabileceği bir programdır.

EĞİTİM PROGRAMI: Eğitim her hafta bir (1) modülün verilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir.Toplam eğitim süresi bir (1 ) aydır.

1. MODÜL

1 BELİRTİ TARAMA LİSTESİ (SCL-90R)
2 KISA PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
3 POZİTİF SEMPTOM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (SAPS)
4 NEGATİF SEMPTOM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (SANS)
5 POZİTİF VE NEGATİF SENDROM ÖLÇEĞİ
6 CALGARY ŞİZOFRENİDE DEPRESYON ÖLÇEĞİ
7 ŞİZOFRENİDE EKSİKLİK SENDROM ÇİZELGESİ
8 EXTRAPİRAMİDAL BELİRTİLERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ (EBDÖ)
9 YOUNG MANİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
10 BECH RAFAELSON MANİ ÖLÇEĞİ
11 BİPOLAR BOZUKLUKTA İŞLEVSELLİK ÖLÇEĞİ
12 HAMİLTON DEPRESYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
13 BECK DEPRESYON ENVANTERİ (BDE)
14 MONTGOMERY ASBERG DEPRESYON DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ HAMİLTON DEPRESYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME KLAVUZU MEVSİMSEL
15 DUYGUDURUM BOZUKLUĞU VERSİYONU
16 YAŞLILAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ
17 EDİNBURG DOĞUM SONRASI DEPRESYON ÖLÇEĞİ
18 MEVSİMSEL GİDİŞ DEĞERLENDİRME FORMU
19 DUYGULANIM ŞİDDET VE SOSYAL BOZULMA ÖLÇEĞİ
20 HASTANE ANKSİYETE VE DEPRESYON ÖLÇEĞİ
21 HAMİLTON ANKSİYETE DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
22 DURUMLULUK SÜREKLİ KAYGI ÖLÇEĞİ (STAI)
23 PENN STATE ENDİŞE ÖLÇEĞİ
24 PANİK AGORAFOBİ ÖLÇEĞİ
25 PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDET ÖLÇEĞİ
26 YAŞAM BOYU PANİK AGORAFOBİK SPECTRUM ÖLÇEĞİ ÖZBİLDİRİM FORMU
27 YALE BROWN OBSESYON KOMPULSİYON DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
28 PADUA ENVANTERİ

2. MODÜL

29 MAUDSLEY OBSESİF KOMPULSİF SORU LİSTESİ
30 LİEBOWİTZ SOSYAL KAYGI ÖLÇEĞİ
31 KLİNİSYEN TARAFINDAN UYGULANAN TSSB ÖLÇEĞİ
32 PTSB SORU LİSTESİ SİVİL VERSİYONU
33 BEDENSEL DUYUMLARI ABARTMA ÖLÇEĞİ
34 DİSSOSİYASYON ÖLÇEĞİ
35 DİSSOSİYATİF YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ
36 SOMATOFORM DİSSOSİYASYON ÖLÇEĞİ
37 ALZHEİMER HASTALIĞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
38 CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLEÇĞİ
39 ERİŞKİN DEHB ÖLÇEĞİ
40 WENDER UTAH DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
41 DELİRYUM DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
42 MİCHİGAN ALKOLİZM TARAMA TESTİ
43 PREMENSTÜREL DEĞERLENDİRME FORMU
44 ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ
45 GOLOMBOK RUST CİNSEL DOYUM ÖLÇEĞİ
46 YEME TUTUMU TESTİ
47 PİTTSBURGH UYKU KALİTESİ İNDEKSİ
48 EYSENCK KİŞİLİK ANKETİ
49 BORDERLİNE KİŞİLİK ÖLÇEĞİ
50 ŞİZOTİPAL KİŞİLİK ÖLÇEĞİ
51 APATİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
52 KISA FORM (SF-36)
53 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ
54 SOSYAL İŞLEVSELLİK ÖLÇEĞİ
55 SOSYAL UYUM KENDİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
56 KISA İŞLEVSELLİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

3. MODÜL

57 ŞİZOFRENİDE İŞLEVSEL İYİLEŞME ÖLÇEĞİ
58 ALGILAMA YÜKÜ ÖLÇEĞİ
59 HASTALIK YÜKÜ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
60 ZARİT BAKICI YÜKÜ ÖLÇEĞİ
61 HİPOMANİ SORU LİSTESİ
62 CES DEPRESYON ÖLÇEĞİ
63 HIZLI DEPRESİF BELİRTİ ENVANTERİ ÖZBİLDİRİM FORMU
64 DEPRESYON ANKSİYETE STRES ÖLÇEĞİ
65 YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU 7 TESTİ
66 ANKSİYETE DUYARLILIĞI İNDEKSİ 3
67 OBSESİF İNANIŞLAR ÖLÇEĞİ 44
68 SAĞLIK ANKSİYETESİ ÖLÇEĞİ
69 ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARI TANIMA TESTİ
70 BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİ
71 BAĞIMLILIK ŞİDDETİNİ BELİRLEME ÖLÇEĞİ
72 İÇME NEDENLERİ ÖLÇEĞİ
73 OBSESİF KOMPULSİF İÇME ÖLÇEĞİ
74 PENN ALKOL AŞERME ÖLÇEĞİ
75 BİYOLOJİK RİTM DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
76 UYKUSUZLUK ŞİDDETİ İNDEKSİ
77 BUSS-PERRY AGRESYON ÖLÇEĞİ
78 ŞİZOTİPAL KİŞİLİK ÇİZELGESİ
79 ERİŞKİN DEHB KENDİNİ BİLDİRİM ÖLÇEĞİ
80 YETİŞKİN AYRILMA ANKSİYETESİ ANKETİ
81 AYRILMA ANKSİYETESİ BELİRTİ ENVANTERİ
82 OTİZM SPECTRUM ANKETİ
83 ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMA ÖLÇEĞİ
84 16-PF CATTELL ÖLÇEĞİ

4.MODÜL

85 AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
86 ÇOCUKLAR İÇİN DEPRESYON ÖLÇEĞİ
87 CORNELL İNDEKS
88 DAVRANIŞ DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ
89 EVLİLİKTE UYUM ÖLÇEĞİ
90 KARDEŞ İLİŞKİLERİ SORU FORMU
91 KİŞİSEL KARASIZLIK ÖLÇEĞİ
92 OTOMATİK DÜŞÜNCELER ÖLÇEĞİ
93 PİERS HARRİS ÖZ KAVRAMI ÖLÇEĞİ
94 PROBLEM ÇÖZME ENVANTERİ
95 4 SİSTEM ENDİŞE ENVANTERİ
96 BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ
97 BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ
98 BENLİK TASARIMI ENVANTERİ
99 BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLAR ÖLÇEĞİ
100 DURUMLULUK SÜREKLİ ÖFKE ÖLÇEĞİ
101 FONKSİYONEL OLMAYAN TUTUM ÖLÇEĞİ
102 İDEAL VE GERÇEK ANNE DAVRANIŞ ÖLÇEĞİ
103 MASLACH TÜKENMİŞLİK ENVANTERİ
104 İŞ STRESİ ÖLÇEĞİ
105 KENDİNE SAYGI ÖLÇEĞİ
106 KISA SEMPTOM ENVANTERİ
107 KİŞİLER ARASI DURUMLAR ENVANTERİ
108 MARLOWE CROWNE SOSYAL GEÇERLİLİK ÖLÇEĞİ
109 MESLEK GELİŞİMİNE YARDIM ÖLÇEĞİ
110 MESLEKİ DOYUM ÖLÇEĞİ
111 OLAYDAN ETKİLENME ÖLÇEĞİ
112 SARASON YAŞAM DEĞİŞİMLER ANKETİ
113 VÜCUT DİSMORFİK TARAMASI KENDİNİ DEĞERLENDİRME FORMU
114 YENİDEN DÜZENLENMİŞ KAYGI DUYARLILIĞI TESTİ

 

EĞİTİM  TARİHLERİ

 

1. Grup
09 Şubat 2013 10:00-18:00
16 Şubat 2013 10:00-18:00
23 Şubat 2013 10:00-18:00
24 Şubat 2013 10:00-18:00
2. Grup
09 Mart 2013 10:00-18:00
16 Mart 2013 10:00-18:00
23 Mart 2013 10:00-18:00
30 Mart 2013 10:00-18:00
3. Grup
05 Mayıs 2013 10:00-18:00
11 Mayıs 2013 10:00-18:00
18 Mayıs 2013 10:00-18:00
25 Mayıs 2013 10:00-18:00
4. Grup
07 Temmuz 2013 10:00-18:00
13 Temmuz 2013 10:00-18:00
20 Temmuz 2013 10:00-18:00
27 Temmuz 2013 10:00-18:00
5. Grup
08 Eylül 2013 10:00-18:00
14 Eylül 2013 10:00-18:00
21 Eylül 2013 10:00-18:00
28 Eylül 2013 10:00-18:00
6. Grup
09 Kasım 2013 10:00-18:00
16 Kasım 2013 10:00-18:00
23 Kasım 2013 10:00-18:00
30 Kasım 2013 10:00-18:00

EĞİTİMCİ:     Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği Uzmanları 

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE: Sertifika – Klinik Psikoloji Enstitüsü Derneği onaylı

EĞİTİM ÜCRETİ: 200 tl

EĞİTİME NASIL KATILABİLİRSİNİZ: 0216 481 70 70’i veya 0505 231 21 47’i arayarak veya aşağıdaki Kayıt Ol butonuna basarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimle ilgili tüm sorularınızı iletişim sayfasındaki form üzerinden sorabilirsiniz.

Başvuru Formu

Bir Cevap Yazın

WhatsApp chat